ออสโมโค้ท สูตร 13-13-13 1 กก โฉมใหม่

ชื่อสินค้า : ออสโมโค้ท 13-13-13
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 13%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 13%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 1975-2558 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด