อัลมิกซ์ 45 กรัม

ชื่อสินค้า : อัลมิกซ์
ชื่อสามัญ : คลอริมูรอน-เอทิล + เมตซัลฟูรอน-เมทิล (Chlorimuron-ethyl + Metsulfuron-methyl)
สารสำคัญ : ethyl 2-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate + methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate 10% + 10% WP
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 38-2555
กลุ่มสารเคมี : Sulfonylurea
ชื่อบริษัท : บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด