อาซินต้า 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : อาซินต้า
ชื่อสามัญ : อะซีโทคลอร์ (Acetochlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-N-ethoxymethyl-6′-ethylaceto-0-toluidide 50% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 13-2556
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด