อามูเร่ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : อามูเร่ 300 อีซี
ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)+โพรพิโคนาโซล(propiconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 222-2554
กลุ่มสารเคมี : Triazole [กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด