อามูเร่ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : อามูเร่ 300 อีซี
ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% W/V EC (Difenoconazole + Propiconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 222-2554
กลุ่มสารเคมี : Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด