อาลีเอท 100 กรัม

ชื่อสินค้า : อาลีเอท 80 ดับบลิวจี
ชื่อสามัญ : ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG (Fosetyl-aluminium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 374-2555
กลุ่มสารเคมี : Phosphonate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด