อิมิดาโกลด์ 70 1 กก

ชื่อสินค้า : อิมิดาโกลด์ 70
ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด 70% WG (Imidacloprid)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2022-2561
กลุ่มสารเคมี : Neonicotidoid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด