อโทนิค 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : อโทนิค
ชื่อสามัญ : โซเดียม ออร์โธ-ไนโตรฟีโนเลต + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต + โซเดียม ไฟว์-ไนโตรไกลเอโคเลต 0.6% + 0.9% +0.3% W/V SL (Sodium ortho-nitro phenolate + Sodium para-nitro phenolate + Sodium 5-nitroguaiacolate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1177-2556
กลุ่มสารเคมี : Nitrophenolate mixture
ชื่อบริษัท : บริษัท เจียไต๋ จำกัด