อ็อกเทฟ 500 กรัม (โพรคลอราซ)

ชื่อสินค้า : อ็อกเทฟ
ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ 50% WP (Procloraz)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 135-2559
กลุ่มสารเคมี : Imidazole
ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด