ฮอตมีน-84 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ฮอตมีน-84
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D dimethyl ammonium)
สารสำคัญ : 2-methylpropyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate 84% W/V SL
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2133-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด