ฮาชิ ฮาชิ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ฮาชิ ฮาชิ
ชื่อสามัญ : โทลเฟนไพแรด 16% W/V EC (Tolfenpyrad)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 470-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด