เจอราจ 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : เจอราจ แพลนเตอร์
ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ (Prochloraz)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 953-2561
กลุ่มสารเคมี : Imidazole [กลุ่ม 3]
สารสำคัญ : N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด