เชนการ์ด 1 350 ซีซี (สำหรับสุนัขพันธุ์ใหญ่ทุกสายพันธุ์)

ชื่อสินค้า : เชนการ์ด 1
ชื่อสารออกฤทธิ์ : เพอร์เมทริน (Permethrin) (CAS : 52645-53-1) ความเข้มข้น 1.0%W/W
ชื่อบริษัท : บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)