เชนไดร้ท์ 3

ชื่อสินค้า : เชนไดร้ท์ 3
ชื่อสารออกฤทธิ์ : เดลทาเมทริน (Deltametarin)(CAS No.: 52918-63-5) ความเข้มข้น 0.02 %W/V
ไบเฟนทริน (Bifenthrin) (CAS No.: 82657-04-3) ความเข้มข้น 0.03 %W/V
ชื่อบริษัท : บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)