เซฟวิน85 100 กรัม

ชื่อสินค้า : เซฟวิน 85
ชื่อสามัญ : คาร์บาริล 85% WP (Carbaryl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1098-2557
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด