เดซิส 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : เดซิส 3 อีซี
ชื่อสามัญ : เดลทาเมทริน (Deltamethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 18-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด