เดวิล อามีทรีน 80 ชนิดผง 1 กก

ชื่อสินค้า : เดวิล อามีทรีน 80
ชื่อสามัญ : อามีทรีน 80% WP (Ametryn)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 188-2559
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท เมืองทองการเกษตร จำกัด / บริษัท ฟาร์มโคเคม (ประเทศไทย) จำกัด