เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์
ชื่อสามัญ : ควินโทซีน + อีทริไดอะโซล 24% + 6% W/V EC (etridiazole+quintozene)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 584-2555
กลุ่มสารเคมี : Aromatic Hydrocarbon
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด