เบสมอร์ 50 ซีซี

ชื่อสินค้า : เบสมอร์
Active Ingredients : Blended of Surface-Active Agents 62%
Inerts : Solubilizers and Couplers 38%
ชื่อบริษัท : บริษัท เจียไต๋ จำกัด