เพลนั่ม (ไพมีโทรซีน)

ชื่อสินค้า : เพลนั่ม 50 ดับบลิวจี
ชื่อสามัญ : ไพมีโทรซีน 50% WG (Emamectin benzoate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 405-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyridine Azomethines [กลุ่ม 9B]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด