เมกก้า 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : เมกก้า
ชื่อสามัญ : แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-cyhalothrin)
สารสำคัญ : Lambda-cyhalothrin 2.5% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 188-2558
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท เคโมคราฟ จำกัด