เมทาแลกซิล ตราหัวเสือลูกโลก 1 กก

ชื่อสินค้า : เมทาแลกซิล
ชื่อสามัญ : เมทาแลกซิล 25% WP (Metalaxyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 657-2560
กลุ่มสารเคมี : Phenylamide : Acylalanine [กลุ่ม 4 สารป้องกันกำจัดโรคพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด