เรนโบว 25 โอดี (พีน็อกซูแลม)

ชื่อสินค้า : เรนโบว 25 โอดี
ชื่อสามัญ : พีน็อกซูแลม (Penoxsulam)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 3-2554
กลุ่มสารเคมี : Triazolopyrimidine [กลุ่ม B]
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด