เลซเซ่ 250 ซีซี (อินด๊อกซาคาร์บ)

ชื่อสินค้า : เลซเซ่
ชื่อสามัญ : อินด๊อกซาคาร์บ 15% W/V SC (Indoxacarb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1285-2555
กลุ่มสารเคมี : Oxadiazine
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด