เวลปาร์-เค 3 กก

ชื่อสินค้า : เวลปาร์-เค
ชื่อสามัญ : ไดยูรอน + เฮกซาซิโนน (Diuron + Hexazinone)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 329-2555
กลุ่มสารเคมี : Urea + 1,2,4-triazinone
ชื่อบริษัท : บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท บาก้า จำกัด