เส็ด-อาร์ (สารกำจัดหนู) 300 กรัม

ชื่อสินค้า : เส็ด-อาร์
ชื่อสามัญ : โบรมาดิโอโลน 0.005% W/W (Bromadiolone)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : ดูรายละเอียดบนฉลาก
กลุ่มสารเคมี : –
ชื่อบริษัท : บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด