เอจิล 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : เอจิล
ชื่อสามัญ : โพรพาควิซาฟอบ 10% W/V EC (Propaquizafop)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2220-2555
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด