เอชโซนัด 95 ตราหมาแดง 500 กรัม

ชื่อสินค้า : เอชโซนัด 95
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี โซเดียมซอลต์ 95% SP (2,4-D Sodium Salt)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 263-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด