เอส-85 1 กก

ชื่อสินค้า : เซฟวิน 85
ชื่อสามัญ : คาร์บาริล 85% WP (Carbaryl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1720-2555
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด