เอเทร็ก 900 กรัม

ชื่อสินค้า : เอเทร็ก 90 ดับบลิวจี
ชื่อสามัญ : อาทราซีน 90% WG (Atrazine)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 221-2554
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด