เฮกซ์ (เพนดิเมทาลิน)

ชื่อสินค้า : เฮกซ์
ชื่อสามัญ : เพนดิเมทาลิน (Pendimethalin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1675-2556
กลุ่มสารเคมี : Dinitroaniline
ชื่อบริษัท : บริษัท อริสต้า ไลฟ์ซายน์ (ประเทศไทย) จำกัด