เฮดไลน์ 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : เฮดไลน์
ชื่อสามัญ : ไพราโคลสโตรบิน 25% W/V EC (Pyraclostrobin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 224-2559
กลุ่มสารเคมี : Strobilurin type
                   : Methoxyacrylate
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด