เฮอรัล (เฟนโพรพาทริน)

ชื่อสินค้า : เฮอรัล
ชื่อสามัญ : เฟนโพรพาทริน (Fenpropatrin)
สารสำคัญ : (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate 10% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 907-2556
กลุ่มสารเคมี : Pyretroid [3A]
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด