แกรนด์สแตน 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : แกรนด์สแตน
ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล 10% W/V EC (Cyhalofop-butyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 194-2554
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด