แคปแทน ตราหัววัว-คันไถ 1 กก

ชื่อสินค้า : แคปแทน
ชื่อสามัญ : แคปแทน 50% WP (Captan)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 317-2558
กลุ่มสารเคมี : Phthalimide
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด