แซม (ยาคุมเลน) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แซม
ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ (Butachlor)
สารสำคัญ : N-butoxymethyl-2-chloro-2′,6′ diethylacetanilide 60% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 943-2555
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)