แดนท๊อซ 100 กรัม

ชื่อสินค้า : แดนท๊อซ
ชื่อสามัญ : โคลไทอะนิดิน 16 % SG (Clothianidin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 274-2554
กลุ่มสารเคมี : Diamide
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด