แบคคิลเลอร์ (เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส)

ชื่อสินค้า : สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดโรคพืช แบคคิลเลอร์
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด / บริษัท โอเอซิส อะโกร จำกัด