แพ็คเก็จยูรอน 1 กก (ไดยูรอน)

ชื่อสินค้า : แพ็คเก็จยูรอน
ชื่อสามัญ : ไดยูรอน 80% WP (Diuron)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2318-2555
กลุ่มสารเคมี : Urea
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอยราบรรจุภัณฑ์ จำกัด