แมทซ์ 050 อีซี 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : แมทซ์ 050 อีซี
ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน 5% W/V EC (Lufennuron)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 642-2555
กลุ่มสารเคมี : Benzoylurea [กลุ่ม 15]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด