แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5 อีซี บ.เรนโบว์ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5 อีซี
ชื่อสามัญ : แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-cyhalothrin)
สารสำคัญ : Lambda-cyhalothrin 2.5% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2136-2557
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท เรนโบว์ อโกรไซเอนเซส จำกัด