แลสโซ่ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แลสโซ่
ชื่อสามัญ : อะลาคลอร์ (Alachlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-2′ ,6′ -diethyl-N-methoxymethylacetanilide 48% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1126-2556
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท ไซโนเคม ฟาร์ม แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด