แอมเมท 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : แอมเมท 15 อีซี
ชื่อสามัญ : อินด๊อกซาคาร์บ 15% W/V EC (Indoxacarb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1118-2555
กลุ่มสารเคมี : Oxadiazine
ชื่อบริษัท : บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด