โกลด้า โกลด์ (เพิ่มน้ำหนัก)

ชื่อสินค้า : โกลด้า โกลด์
ใบรับแจ้งเลขที่ : 1593/2561 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
สังกะสี (Zn)…………………………………….0.5%
โบรอน (B)……………………………………..0.2%
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด