โคแมค 1 ลิตร (สารสกัดสาหร่ายและน้ำตาล)

ชื่อสินค้า : โคแมค (สารสกัดสาหร่ายและน้ำตาล)
ชื่อบริษัท : บริษัท เคโมคราฟ จำกัด