โซเวล (อีมาเมกติน)

ชื่อสินค้า : โซเวล
ชื่อสามัญ : อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0% W/V ME (Emamectin Benzoate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1188-2561
กลุ่มสารเคมี : Avermectin [กลุ่ม 6]
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด