โตกุไธออน (โพรไทโอฟอส)

ชื่อสินค้า : โตกุไธออน 500 อีซี
ชื่อสามัญ : โพรไทโอฟอส 50% W/V EC (Prothiofos)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1037-2557
กลุ่มสารเคมี : Organophosphate
ชื่อบริษัท : บริษัท อริสต้า ไลฟ์ซายน์ (ประเทศไทย) จำกัด