โนมอแบค (แบคทีเรีย)

ชื่อสินค้า : สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดแบคทีเรีย โนมอแบค
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด / บริษัท โอเอซิส อะโกร จำกัด