โนมินี่ ซันบินเดอร์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : โนมินี่ ซันบินเดอร์
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม (Bispyribac-Sodium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 191-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด