โนมินี่ ไรซ์แม็ก ชุดพระเอกลิเก

ชื่อสินค้า : โนมินี่ ไรซ์แม็ก
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบค-โซเดียม 10% W/V SC (Bispyribac-sodium) + โคลมาโซน 48% W/V EC (Clomazone)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ :
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด