โนมินี่ โกลด์+บูเกิล (สูตรทอง)

ชื่อสินค้า : โนมินี่ โกลด์+บูเกิล
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม 10% W/V OF (Bispyribac-sodium) + ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 6.9% W/V EC (Fenoxaprop-P-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ :
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด